Displaying results 11 to 15/span out of 30/span
 

Varian Ng from HK

週一, 16-11-09 10:55

楊牧師,你好
我對罪得赦免道具有興趣
想問一下怎樣才能購得?

please contact me if needed^^

 

wong queann from hk

週五, 13-11-09 23:08

我不知道為甚SENDE-mail的時候失敗..
我想問12月或1月會否開班??
God bless you
THX

 

graceyung from 台灣彰化

週三, 04-11-09 10:39

平安
我是台灣的長老教會 主日學校長 有興趣魔術福音 計畫應用於2010年的兒童夏令營
請問有在台灣開設訓練課程嗎 或是有其他輔助教學的教育可以提供建議。

 

Helen from Hong Kong

週三, 30-09-09 18:23

我舊年買左貴會一套"心的改變" o既福音魔術, 但因為一直都未有用到, 所以無開啓過!! 到最近因為計劃想o係黎緊o既聚會用, 所以就打開, 先發現原來assess 教學短片o既password 係有時限的, 因已逾期故未能開啓, 請問這問題我可以如何解決呢?! 請儘快回覆, 萬分感激!!

 

Kash Ng from Perth, Australia

週四, 26-03-09 16:20

楊牧師你好,
我剛開始魔術不久,因為對福音魔術很有興趣,所以買了你的“活潑的佈道套裝“。
我覺得這是一套十分好的福音魔術道具,希望未來有機會可以學以致用。謝謝。
Kash